Belangrijke documenten

De Memorandum of Understanding (MOU) en de Learning Agreement (LA) zijn twee verplichte documenten voor zowel de zendende als ontvangende partners, als mede voor de studenten. Daar waar de Memorandum of Understanding de contouren van de leertijd definieert, formuleert de learning agreement de specifieke inhoud en verwachte resultaten in de vorm van verwachte leeruitkomsten.

De EU-routekaart geeft een uitgebreid overzicht van alle noodzakelijke stappen van een mobiliteitsproject waarbij ECVET wordt toegepast.

Memorandum of Understanding

De Memorandum of Understanding vormt het kader voor samenwerking tussen partnerorganisaties, uit twee of meer landen.

Het heeft tot doel wederzijds vertrouwen en te bewerkstellingen en wederzijds begrip van de doelstellingen van de mobiliteit tussen de partners.

De componenten zijn:

  • Informatie over de partnerorganisaties
  • Betreffende kwalificaties

Voorbeeld: Kok

  • Eenheden met leeruitkomsten die relevant zijn voor het mobiliteitsproces

Voorbeeld: productie van maaltijden, samenstelling en planning van menu’s, werken in een team …

  • Beoordeling, documentatie, validatie en erkenning
  • Procedures en beoordelingsmethoden door het stagebedrijf

Voorbeeld: portfoliobeoordeling of ander verzameld bewijs, demonstratie van vaardigheden, evaluatiegesprek, observeren, zelfevaluatie …

  • Vormen van documentatie ten behoeve het stagebedrijf

Voorbeeld: Europass Mobility, gespecificeerde formulierbladen aangeleverd door de zendende organisatie, enz.

  • Validatie: bevestiging van de in het buitenland behaalde leeruitkomsten – hoe bepaalt de zendende organisatie of de in het buitenland behaalde leeruitkomsten zijn behaald?
  • Erkenning: hoe bevestigt de zendende organisatie officieel dat de leeruitkomsten zijn bereikt en gevalideerd?

Voorbeeld: door het uitgaven van een certificaat, Europass Mobility

Handige links:

Leerovereenkomst

Voordat de geografische mobiliteit plaatsvindt, moet duidelijk worden aangegeven welke kennis, vaardigheden en competenties een deelnemer tijdens zijn verblijf in het buitenland moet verwerven.

De leerovereenkomst is een contract ondertekend door alle mobiliteitspartijen, inclusief de student, waarin de leerduur en verwachte leeruitkomsten worden bevestigd, samen met de wijze voor beoordeling, validatie en erkenning.

Leeruitkomsten worden gedefinieerd als kennis, vaardigheden en competenties die worden verzameld in “eenheden van leeruitkomsten”. Hoe u ze definieert, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.


Ga naar “Defineer Leeruitkomsten”