Wat is ECVET?

ECVET staat voor het European Credit system for Vocational Education and Training, een hulpmiddel dat levenslang leren en flexibiliteit in leertrajecten ondersteunt, inclusief EU-mobiliteit.

Het is gebaseerd op een reeks van gemeenschappelijke doelen, principes en technische componenten die de transparantie en vergelijkbaarheid van beroepsonderwijs bevorderen. Het belangrijkste aspect is de focus op leeruitkomsten om te laten zien wat een student weet, begrijpt en kan doen na voltooiing van een leerproces.

Dankzij ECVET wordt het voor mensen eenvoudiger om validatie en erkenning te verkrijgen van werkgerelateerde vaardigheden en kennis opgedaan in verschillende systemen en landen, zodat ze kunnen meetellen voor beroepskwalificaties.

Gedetailleerde informatie over ECVET en zijn procedures is te vinden in onze video, in de ECVET-toolkit maar ook op de volgende pagina’s.

https://www.youtube.com/watch?v=ingP6CUzHNA

Ga naar “Belangrijke Documenten”