Välkommen till Europeiska Kunskapscenter för rörlighet

Det Europeiska Kunskapscentret är en enstegslösning för högkvalitativa mobilitetsprojekt, och som ger dig den information som du behöver för att organisera effektfulla erfarenheter för alla som involveras i ett mobilitetsinitiativ.

På denna webbplattform ger vi därför lättillgänglig, omfattande och praktisk information om hur man organiserar ett kvalitetsmobilitetsprojekt steg för steg och förklara förfarandena för mottagarna samt arrangörer på den sändande och mottagande sidan.
Quality in European MobilityVägar till framgång

Dessutom vill vi underlätta partnersökning på grundval av tydlig information om placerings erbjudanden och gemensamma principer för projekt kvalitets rörlighet. Registrerade kvalitet organisationer har bekräftat att följa våra vägar till ett framgångsrikt mobilitetsprojekt och dessutom gått med på att få granskas av stödmottagarna efter en utlandstjänst. Rating Resultaten visas offentligt till mottagare och eventuella framtida partnerorganisationer.
Quality in European MobilityKvalitetsorganisationer