Invoering

De deelnemers zijn in het buitenland – goed gedaan!

Nu is het tijd om de welkom- en kennismakingssessies op te zetten, de voortgang te bewaken, evaluatie te doen en ook de verspreiding van het project centraal te stellen.

Welkom & Begeleiding

Voor de meeste deelnemers is het mobiliteitsproject de eerste werkervaring in het buitenland. Een welkomst- en introductiesessie speelt daarom een cruciale rol voor het succes van het project.

In het geval dat de coördinerende organisatie niet het stagebedrijf is, vindt de welkomstsessie daar plaats en zal deze de deelnemer praktische informatie verschaffen. Daarnaast zal eventuele twijfel worden weggenomen en zal de deelnemer worden voorbereid op de eerste ontmoeting met het stagbedrijf.

Het is belangrijk dat er een contactpersoon is, een tutor, die verantwoordelijk is voor de deelnemer en die in geval van problemen ondersteuning verleent. Sommige organisaties bieden ook 24/7 noodtelefoonnummers.

“Vergeet niet dat de eerste dag in het land geweldig kan zijn, maar het kan ook een schok zijn. Je zult je heel snel moeten aanpassen aan veel verschillende zaken in je dagelijks leven. We raden je daarom aan om minimaal 2-3 dagen te reizen voordat je bij het stagebedrijf aan het werk gaat. Dit maakt een aantal zaken veel gemakkelijker.”

Anna Pajaron, Cambra Oficial de Comerç I Industria de Terrassa, Spain

Monitoring

Het volgen van de prestaties van de deelnemer is een gedeelde taak tussen de zendende en de ontvangende organisatie.
De bedrijfsbegeleider moet de prestaties van de deelnemer regelmatig controleren en rapporteren aan de mentor van de zendende instelling.
Bekijk onze video voor meer informatie en aanbevelingen.

Vragenlijsten voor monitoring

Evaluatie

Om de kwaliteit van de plaatsing te evalueren en het verbeteringssysteem voortdurend te voeden, moet de evaluatie gebaseerd zijn op:

  • rapport van stagiair;
  • Plaatsingscertificaat;
  • Tevredenheidsonderzoek;
  • Informatie uit feedback ontvangen tijdens de bijeenkomst met de deelnemer.

Als ontevredenheid wordt vastgesteld, moet deze worden geanalyseerd om vervolgens nieuwe procedures of methoden voor monitoring te ontwerpen, zodat dergelijke situaties tijdens toekomstige mobiliteiten worden voorkomen.

Vragenlijsten voor evaluatie

Certificering

Deelnemers moeten een certificaat ontvangen op basis van het overeengekomen werkplan.
Dit kan een certificaat zijn voor het behalen van een stage of de Europass Mobility, een document voor het vastleggen van kennis en vaardigheden die in een ander Europees land zijn verworven.

De zendende organisatie vraagt de Europass-mobiliteit aan bij een  nationaal Europass-centrum en voegt toe informatie over het project, de organisaties en de deelnemer. Het stagebedrijf voegt vervolgens gegevens toe over de kennis, vaardigheden en competenties die tijdens de stage zijn verworven.

Disseminatie

Volgens de Erasmus + -gids betekent “disseminatie” wijd verspreiden. Dit houdt in zoveel mogelijk de successen en resultaten van het project onder de aandacht van anderen brengen.

Om resultaten effectief te verspreiden, moet een geschikte procedure aan het begin van het project worden opgesteld. Dit moet betrekking hebben op het waarom, wat, wanneer, waar, aan wie en hoe de verspreiding van resultaten zal plaatsvinden, zowel tijdens als na de financieringsperiode.

Om de disseminatie van uw project te stimuleren op Europese schaal ,registreer uw organisatie op Erasmus+ Project Results Platform.

Meer informative – bekijk onze webinar (alleen Engels)

Topic: How to monitor your students during their Erasmus+ Mobility

Keynote  speaker: Altheo Valentino, Associazione Centro Studi di Foligno, Italy


Meer informative – bekijk onze webinar (alleen Engels)

Topic: How to validate your students learning outcomes during their Erasmus+ Mobility

Keynote  speaker: Udo Lut, Landstede, Netherlands
Ga door naar “Afsluiting”