Aanvraag

U wilt een KA1-project initiëren – geweldig!

Laten we eens stap voor stap bekijken wat u moet overwegen en welke documenten u nodig heeft:
Registreer uw organisatie

Om in aanmerking te komen voor Erasmus + -financiering of om een deelnemer te ontvangen, moet u uw organisatie registreren op ECAS en op de European Commission’s Participant Portal. Dit document beschrijft stap voor stap hoe het werkt.

Hoe kunt u de PIC aanvragen – Participant Identification CodeCode

Projectoverzicht – van idee naar aanvraag

Zoek partners

Het vinden van de juiste partner is een cruciaal aspect voor het project.

We hebben een aantal geregistreerde kwaliteitspartners die hebben verklaard dat zij een kwaliteitszorgsysteem hebben en de ethos van de “Quality Charter for Mobilities” navolgen.

Onderzoek de ontvangende organisatie op het gebied van:

  • zijn profiel en positie in de EUKCEM-rating
  • het kwalificatieniveau en het vakgebied van uw deelnemers.
  • het kwalificatieniveau en het vakgebied van uw deelnemers.
  • kosten voor diensten

“Partners die veel tijd nodig hebben om te reageren op uw e-mails tijdens de aanvraagperiode, zijn mogelijk ook niet betrouwbaar tijdens de implementatie van uw project.”

Susanne Lehr, Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH, Germany

Mandaat, Intentieverklaring of een Memorandum of Understanding?

Binnen Erasmus + is het niet meer verplicht voor MBO-projecten (behalve voor leden van een nationaal consortium), maar het is niettemin een goed idee om uw overeenkomsten te bevestigen.

Dit kan zijn in de vorm van een mandaat, een bilaterale overeenkomst tussen de coördinerende organisatie en elke partnerorganisatie die deelneemt aan een Erasmus + -project, waarbij de partnerorganisatie de coördinerende organisatie machtigt namens haar op te treden in aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van het project.

Format Mandaat, voorbeeld 2018

Een alternatief is een intentieverklaring, waarin de wettelijke vertegenwoordiger van de ontvangende organisatie bevestigt een bepaald aantal deelnemers voor een programma te accepteren. Intentieverklaringen waren verplicht in de vorige projectgeneratie en zijn nog steeds in gebruik. Naast het aantal deelnemers, worden ook de titel van het project, de duur en de rollen en taken van de partner gedefinieerd. Veel nationale agentschappen vroegen bovendien om een ondertekende kwaliteitsverbintenis.

Meer complexer en gebruikt in KA1-projecten met ECVET zijn het Memorandum of Understanding (MoU)  in combinatie met een Learning Agreement (LA).

Uitgebreide informatie over deze documenten is Uitgebreide informatie over deze documenten is.

Vul in en verstuur de aanvraag

Update 2019: het KA1-aanvraagproces zal worden gedaan via eforms. U moet inloggen (EU Login) en de aanvraag online invullen. De hoofdstukken komen echter voornamelijk overeen met het document dat we hieronder gevenHoe vul je het aanvraagformulier in, wat wordt bedoeld met bepaalde vragen, is er iets bijzonders te overwegen? Dit document leidt u stap voor stap door het aanvraagformulier, geeft uitleg en advies van praktijkbeoefenaars.

Erasmus+ KA1 Aanvraag – stap-voor-stap

  • Vraag uw wettelijke vertegenwoordiger om de ‘declaration of honour’ te ondertekenen, deze te scannen en te uploaden als bijlage bij het aanvraagformulier
  • Voeg andere bijlagen toe, bijvoorbeeld de mandaten van uw projectpartners
  • Dien de aanvraag in

“Controleer uw internetverbinding, uw versie van Acrobat Reader, geaccepteerde browser- en Windows-versies, voordat u uw aanvraag indient. De aanvraagformulieren zijn online en veel IT-problemen kunnen problemen veroorzaken op het moment dat uw project wordt ingediend bij uw Nationaal Agentschap.”

Anna Pajaron, Cambra Oficial de Comerç I Industria de Terrassa, Spain

Meer informative – bekijk onze webinar

Content:
In this webinar you get information from practitioners how you can apply for Erasmus+ funding, get tailored information and a step-by-step guide through the application. Besides, questions by attendees were answered.

Keynote speaker:
Anna Pajarón, Chamber of Commerce and Industry, Terrassa, Spain


Ga door naar “Projectrealisatie – Voorbereiding”